Ordinær generalforsamling

Lidenlund bryggerlaug invitere til generalforsamling. I år er det hos Jens Grøn, som vil hjælpe os med at skabe en fantastisk aften sammen.

kontingentet forbliver uændret – d.v.s. 500,-. Beløbet overføres til konto 7730-1495857 i Vestjyskbank. Husk at notere navn.

Kontingent skal være indbetalt senest være d. 17 marts.

Senest tilmelding til arrangementet d. 15 marts.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden mødet. Forslagene sendes til biffe46@hotmail.com

 

Vi glæder os til at se jer
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen