Ordinær generalforsamling

Lidenlund bryggerlaug invitere til generalforsamling. I år er det hos Restaurant Tante fredag d. 27 marts klokken 19:00.

Kontingentet forbliver uændret – dvs. 500,-, beløbet overføres til konto 7730-1495857 i Vestjyskbank. Husk at notere navn – Alternativt kan man også overføre via Mobilepay til: 3380QY

Kontingent skal være indbetalt senest være d. 20 marts.

Senest tilmelding til arrangementet er d. 20 marts, af hensyn til kuvert bestilling.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden mødet. Forslagene sendes til biffe46@hotmail.com

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen
Bestyrelsen